غوره

خواص غوره

غوره میوه نارس(نرسیده) انگور است که طعم ترشی دارد. غوره دارای اسیدهای آلی مانند اسید مالیک، اسید فرمیک، اسید سوکسینیک، اسید اگزالیک، اسید گلوکولیک و قند می‌باشد و به دلیل داشتن اسید، ترش مزه‌است.

ادامه مطلب

هسته انگور

خواص هسته انگور

حتما شما هم دیده اید که بعضی از مردم موقع خوردن انگور هسته های آن را جدا می کنند و یا ممکن است هسته انگور برای شما نیز ناخوشایند باشد. شاید باورش برای شما سخت باشد که بدانید زمانی که هسته ی انگور را جدا می کنید درواقع دارید یک گنجینه را دور می اندازید!

ادامه مطلب