هسته انگور

خواص هسته انگور

حتما شما هم دیده اید که بعضی از مردم موقع خوردن انگور هسته های آن را جدا می کنند و یا ممکن است هسته انگور برای شما نیز ناخوشایند باشد. شاید باورش برای شما سخت باشد که بدانید زمانی که هسته ی انگور را جدا می کنید درواقع دارید یک گنجینه را دور می اندازید!

ادامه مطلب